سرزیپ استخوانی دوطرفه

سرزیپ استخوانی دوطرفه

موجود نمیباشد

سرزیپ دوطرفه مناسب زیپ استخوانی مناسب دبرای کاپشن هودی و بارانی و…

سرزیپ دو طرفه به این صورت است که شما میتوانید از دو روی زیپ استفاده کنید.

به طور مثال در کاپشن های دو طرفه و بارانیهای دو طرفه

بهطور فروشنده تخصصی زیپ و سرزیپ

تومان5,000

ناموجود