زیپ نمره 5 مشکی طاقه 200 یاردی nylon zipper no 5 black color
زیپ نمره 5 مشکی طاقه 200 یاردی nylon zipper no 5 black color
زیپ نمره 5 مشکی طاقه 200 یاردی nylon zipper no 5 black color

زیپ نمره 5 مشکی طاقه 200 یاردی nylon zipper no 5 black color

1 در انبار

زیپ نمره 5 مشکی

کیفیت عالی و درجه 1

مورد تایید بهطور

for prices and more information please contact us

تومان500,000

1 در انبار